Disable submit button after submit

Description

Background

It is currently possible to submit twice, when the server response is slow. It is better to disable the submit button after submit, to prevent a double submit / improve user experience.

Requirements

Technical tasks

None

Deployment actions

None

Activity

Show:
API
March 17, 2017, 12:39 AM

.Schatting van 5 uur is geaccepteerd door Integrated Marijn (in opdracht ingevoerd door Maartje Wessels-Wouda).

Koen Prins
March 21, 2017, 6:17 PM

Waar kan dit gedployed worden?

Ik heb de code uit de demo niet gebruikt, daar wordt gebruik gemaakt van angular, dus hebben we besloten het zelf te maken.

Marijn Otte
March 21, 2017, 10:08 PM

Test results: in case of HTML5 validation errors the button is disabled and the form can't be resubmitted. For example: edit a channel and leave the color empty.

(besides that is works very nice)

Koen Prins
March 21, 2017, 11:13 PM

Updated, ready for deploy/test

Fixed

Assignee

Unassigned

Client

Integrated Marijn

Epic Link

Sprint

None

Fix versions