Enlarge HTML block

Description

Background

The height of the HTML block is 5 lines only. It is a lot of scrolling for bigger HTML codes.

Requirements

Enlarge the height to 15 lines

Technical tasks

None

Deployment actions

None

Activity

Show:
API
July 11, 2017, 1:02 PM

.Notificatie urenschatting gestuurd naar Integrated Marijn (marijn@e-active.nl)

API
March 6, 2018, 9:33 AM

.Schatting van 1.25 uur is geaccepteerd door Integrated Marijn (in opdracht ingevoerd door ).

Ger Jan van den Bosch
April 11, 2018, 5:43 AM

deze heb ik niet gedeployed, omdat 0.8 op integrated latest staat.

Ger Jan van den Bosch
April 11, 2018, 7:30 AM

jij kan testen

Fixed

Assignee

Unassigned

Client

Integrated Marijn

Epic Link

Sprint

None

Fix versions

Configure